Oppsett fra dagens øving (Trondheim)

Til dere som var på øvinga i Trondheim i dag, her er det oppsettet jeg brukte til oppgave 4. 

Takk for at dere har møtt opp på øvingene det semesteret her. Jeg vet ikke med dere, men jeg har iallfall hatt det morsomt sjøl! Lykke til med eksamenstida. 

Løv <3

 

11 thoughts on “Oppsett fra dagens øving (Trondheim)

 1. Har en oppgave i Finans som er som følger:
  Et selskaps (Selskap B) aksjeavkastning forventes å være avhengig av markedssituasjonen på følgende måte:
  1. Sannsynlighet for situasjon: 0,05. Avkastning: 0,30.
  2. Sannsynlighet for situasjon: 0,1.
  Avkastning: 0,1.
  3. Sannsynlighet for situasjon: 0,25. Avkastning: 0,15.
  4. Sannsynlighet for situasjon: 0,6. Avkastning: 0,25.
  Anta nå at du ønsker å investere i en portefølje som består av 70% aksjer i selskap B og resten i et risikofritt alternativ med en avkastning på 4%.
  Hva blir standardavviket til denne porteføljen?
  Kunne du hjulpet med denne oppgaven?

 2. Industribedriften Latex AS produserer to produkter, X og Y. I 2. kvartal 2015 hadde bedriften en omsetning på kr 36.000.000 fordelt med 40% på X og 60% på Y. Dekningsgraden for X var 45%. Dekningsgraden for Y var 36%. Bedriftens faste kostnader utgjorde kr 12.040.000. Bedriftens variable kostnader er proporsjonale. Hva var bedriftens nullpunktomsetning i 2. kvartal 2015? Oppgi svaret i hele kroner, og bruk punktum som tusenskiller.
  Jeg gjør alt etter boken, men får fortsatt feil svar.
  Hvis FK= 12.040.00 og DG= 0,40
  Blir ikke da svaret 30.100.00?
  Jeg får stadig feil på arbeidskravet på denne oppgaven. Finner ikke ut hva jeg har gjort galt.

 3. Utrolig bra og hjelpsom blogg du har.
  sitter med en oppgave der nøkkeltall skal regnes ut og kommenteres. På totalkapitalrentabilitet står det oppført at den bør være minst lik gjeldsrenten.
  Hvordan kan jeg finne ut hva gjeldsrenten ligger på?

 4. Gry: Gjeldsrenten er det du betaler for å låne penger i banken osv. Totalkapitalen bør forrente seg (kaste av seg) bedre enn det du betaler i gjeldsrente. Hvis du tar opp et lån bør det være fordi du tror du kan investere pengene du låner så godt at du tjener mer på de enn du betaler i rente på lånet. Kort og enkelt forklart.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.